ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัด

หน้าหลัก / ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัด

ค้นหา

ชื่อผู้ประกอบการ :
ประเภทหนังสือ :
จังหวัด :
อำเภอ :
ตำบล :
ประเภทเครื่อง :
ค้นหาข้อมูล

จำนวน 3665 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือรับรองฯชื่อบริษัทที่อยู่ประเภทหนังสือประเภทเครื่องชนิดวันที่แจ้งประกอบธุรกิจวันที่หมดอายุ
1 00010055/2567 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : 10/11 ม.16 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 02-3494780
นำเข้า เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 11 เมษายน 2567 10 เมษายน 2568
2 00010056/2567 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : 10/11 ม.16 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 02-3494780
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 11 เมษายน 2567 10 เมษายน 2568
3 00010054/2567 บริษัท ไทยคินต้า จำกัด ที่อยู่ : 88 ม.1 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0934129888
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 3 เมษายน 2567 2 เมษายน 2568
4 00010053/2567 บริษัท ไทยคินต้า จำกัด ที่อยู่ : 88 ม.1 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0934129888
นำเข้า เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 3 เมษายน 2567 2 เมษายน 2568
5 15010004/2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุวดี มอเตอร์ ที่อยู่ : 173/2 ม.4 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
เบอร์โทรศัพท์ : 0862010420
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0862010420
ขาย เครื่องตวง เครื่องตวงของเหลว,เครื่องตวงของแห้ง 4 เมษายน 2567 3 เมษายน 2568
6 15010003/2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุวดี มอเตอร์ ที่อยู่ : 173/2 ม.4 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
เบอร์โทรศัพท์ : 0862010420
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0862010420
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 4 เมษายน 2567 3 เมษายน 2568
7 00010051/2567 บริษัท เทิร์นคีย์ แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ที่อยู่ : 89/227 ซ.เทียนทะเล 20 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0830341959
นำเข้า เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 2 เมษายน 2567 1 เมษายน 2568
8 00010052/2567 บริษัท เทิร์นคีย์ แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ที่อยู่ : 89/227 ซ.เทียนทะเล 20 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0830341959
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 2 เมษายน 2567 1 เมษายน 2568
9 00010050/2567 บริษัท แพคออล พลาสติค จำกัด ที่อยู่ : 126/57-58 ซ.พหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 029416584
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ขาย เครื่องวัด เครื่องวัดความยาว 1 เมษายน 2567 31 มีนาคม 2568
10 00010049/2567 บริษัท แพคออล พลาสติค จำกัด ที่อยู่ : 126/57-58 ซ.พหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 029416584
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
นำเข้า เครื่องวัด เครื่องวัดความยาว 1 เมษายน 2567 31 มีนาคม 2568
11 00010047/2567 บริษัท ซิค (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : 100/18 อาคาครว่องวานิช ตึก บี ชั้นที่ 12 เอ ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 020962335
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
นำเข้า เครื่องชั่ง เครื่องชั่งอัตโนมัติ 26 มีนาคม 2567 25 มีนาคม 2568
12 00010048/2567 บริษัท ซิค (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : 100/18 อาคาครว่องวานิช ตึก บี ชั้นที่ 12 เอ ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 020962335
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งอัตโนมัติ 26 มีนาคม 2567 25 มีนาคม 2568
13 03010002/2567 บริษัท เหิง ทง สกรู จำกัด ที่อยู่ : 15/9 ม.1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ : 034-112337
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ขาย เครื่องวัด เครื่องวัดความยาว 21 มีนาคม 2567 20 มีนาคม 2568
14 03010001/2567 บริษัท เหิง ทง สกรู จำกัด ที่อยู่ : 15/9 ม.1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ : 034-112337
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
นำเข้า เครื่องวัด เครื่องวัดความยาว 21 มีนาคม 2567 20 มีนาคม 2568
15 14010001/2567 นาย ธเนศวัฒน์ ยศวชิระโรจน์ ที่อยู่ : 394/14 ม.1 ซ.พัฒนาที่ 1 ถ.พิษณุโลก-บึงพระ ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9254310
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 086-9254310
ซ่อม เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม 20 มีนาคม 2567 19 มีนาคม 2568
16 11010009/2567 บริษัท วัน สเกล เชียงใหม่ จำกัด ที่อยู่ : 132/3 ม.2 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 094-4826646
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 19 มีนาคม 2567 18 มีนาคม 2568
17 11010010/2567 บริษัท วัน สเกล เชียงใหม่ จำกัด ที่อยู่ : 132/3 ม.2 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 094-4826646
ผลิต เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 19 มีนาคม 2567 18 มีนาคม 2568
18 11010008/2567 บริษัท วัน สเกล เชียงใหม่ จำกัด ที่อยู่ : 132/3 ม.2 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 094-4826646
ซ่อม เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 19 มีนาคม 2567 18 มีนาคม 2568
19 00010046/2567 บริษัท ยูวอน แทงค์ ไทย จำกัด ที่อยู่ : 41/1 ม.1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ : 022595640-5 ต่อ120
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ขาย เครื่องวัด มาตรวัดความยาว 20 มีนาคม 2567 19 มีนาคม 2568
20 00010045/2567 บริษัท ยูวอน แทงค์ ไทย จำกัด ที่อยู่ : 41/1 ม.1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ : 022595640-5 ต่อ120
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
นำเข้า เครื่องวัด มาตรวัดความยาว 20 มีนาคม 2567 19 มีนาคม 2568
21 11010007/2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม สเกล ที่อยู่ : 149 ม.3 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 097-9914839
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 19 มีนาคม 2567 18 มีนาคม 2568
22 11010006/2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม สเกล ที่อยู่ : 149 ม.3 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 097-9914839
ซ่อม เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 19 มีนาคม 2567 18 มีนาคม 2568
23 11010005/2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม สเกล ที่อยู่ : 149 ม.3 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 097-9914839
ผลิต เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 19 มีนาคม 2567 18 มีนาคม 2568
24 00010044/2567 บริษัท ไบรท์ อินโนเวชั่น จำกัด ที่อยู่ : 70/19 ม.12 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ : 024411715
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ขาย เครื่องวัด เครื่องวัดความยาว 18 มีนาคม 2567 17 มีนาคม 2568
25 21010007/2567 บริษัท ซี ที จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่อยู่ : 334 ม.6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ : 043-000962
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0951859732
ขาย เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรของเหลว 19 มีนาคม 2567 18 มีนาคม 2568
26 21010006/2567 บริษัท ซี ที จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่อยู่ : 334 ม.6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ : 043-000962
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0951859732
ขาย เครื่องตวง เครื่องตวงของเหลว 19 มีนาคม 2567 18 มีนาคม 2568
27 21010005/2567 บริษัท ซี ที จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่อยู่ : 334 ม.6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ : 043-000962
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0951859732
ซ่อม เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรของเหลว 19 มีนาคม 2567 18 มีนาคม 2568
28 21010004/2567 บริษัท ซี ที จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่อยู่ : 334 ม.6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ : 043-000962
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0951859732
ซ่อม เครื่องตวง เครื่องตวงของเหลว 19 มีนาคม 2567 18 มีนาคม 2568
29 21010003/2567 บริษัท ซี ที จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่อยู่ : 334 ม.6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ : 043-000962
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0951859732
ผลิต เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรของเหลว 19 มีนาคม 2567 18 มีนาคม 2568
30 21010002/2567 บริษัท ซี ที จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่อยู่ : 334 ม.6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ : 043-000962
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0951859732
ผลิต เครื่องตวง เครื่องตวงของเหลว 19 มีนาคม 2567 18 มีนาคม 2568
31 01010002/2567 บริษัท พีดี ทรัพย์เกษตร จำกัด ที่อยู่ : 175 ม.2 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0811234224
ให้บริการ เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 15 มีนาคม 2567 14 มีนาคม 2568
32 00010042/2567 บริษัท เจเอส ยูทิลิตี้ คอนเนคท์ จำกัด ที่อยู่ : 12-14 ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0902863509
นำเข้า เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรน้ำ 12 มีนาคม 2567 11 มีนาคม 2568
33 00010043/2567 บริษัท เจเอส ยูทิลิตี้ คอนเนคท์ จำกัด ที่อยู่ : 12-14 ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0902863509
ขาย เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรน้ำ 12 มีนาคม 2567 11 มีนาคม 2568
34 31010001/2567 นาง ธนวรรณ ตั้งทรงสวัสดิ์ ที่อยู่ : 42/2 ถ.หลังสถานีรถไฟ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 12 มีนาคม 2567 11 มีนาคม 2568
35 02010002/2566 นาย สมภพ อยู่คง (AT.เซอร์วิส) ที่อยู่ : 203 ม.7 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
เบอร์โทรศัพท์ : 0945247946
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0945247946
ขาย เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม 23 มกราคม 2566 22 มกราคม 2568
36 02010001/2566 นาย สมภพ อยู่คง (AT.เซอร์วิส) ที่อยู่ : 203 ม.7 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
เบอร์โทรศัพท์ : 0945247946
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0945247946
ผลิต เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม 23 มกราคม 2566 22 มกราคม 2568
37 02010003/2566 นาย สมภพ อยู่คง (AT.เซอร์วิส) ที่อยู่ : 203 ม.7 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
เบอร์โทรศัพท์ : 0945247946
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0945247946
ซ่อม เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม 23 มกราคม 2566 22 มกราคม 2568
38 00010040/2567 บริษัท ไพโอเนียร์ อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : 34/29 หมู่บ้าน เดอะคอนเนค 25 ซ.ประชาอุทิศ 33 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0894995295
นำเข้า เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 11 มีนาคม 2567 10 มีนาคม 2568
39 00010041/2567 บริษัท ไพโอเนียร์ อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : 34/29 หมู่บ้าน เดอะคอนเนค 25 ซ.ประชาอุทิศ 33 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0894995295
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 11 มีนาคม 2567 10 มีนาคม 2568
40 26010005/2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพเครื่องชั่ง ราชสีมา ที่อยู่ : 70 ม.7 ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
เบอร์โทรศัพท์ : 0821535244
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0821535244
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ,เครื่องชั่งอัตโนมัติ 12 มีนาคม 2567 11 มีนาคม 2568
41 26010004/2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพเครื่องชั่ง ราชสีมา ที่อยู่ : 70 ม.7 ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
เบอร์โทรศัพท์ : 0821535244
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0821535244
ซ่อม เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ,เครื่องชั่งอัตโนมัติ 12 มีนาคม 2567 11 มีนาคม 2568
42 26010003/2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพเครื่องชั่ง ราชสีมา ที่อยู่ : 70 ม.7 ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
เบอร์โทรศัพท์ : 0821535244
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0821535244
ผลิต เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ,เครื่องชั่งอัตโนมัติ 12 มีนาคม 2567 11 มีนาคม 2568
43 00010038/2567 บริษัท ไอ-มาร์เทค จำกัด ที่อยู่ : 940 ถ.บางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ : 028066088
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
นำเข้า เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรน้ำ 11 มีนาคม 2567 10 มีนาคม 2568
44 00010039/2567 บริษัท ไอ-มาร์เทค จำกัด ที่อยู่ : 940 ถ.บางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ : 028066088
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ขาย เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรน้ำ 11 มีนาคม 2567 10 มีนาคม 2568
45 00010036/2567 บริษัท มารุชิน (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : 88/22 ม.23 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ : 027144423
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
นำเข้า เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรของเหลว 6 มีนาคม 2567 5 มีนาคม 2568
46 00010037/2567 บริษัท มารุชิน (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : 88/22 ม.23 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ : 027144423
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ขาย เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรของเหลว 6 มีนาคม 2567 5 มีนาคม 2568
47 12010002/2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรษาเวชภัณฑ์ ที่อยู่ : 136 ม.4 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
เบอร์โทรศัพท์ : 054-430841
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 092-4793998
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งอัตโนมัติ 7 มีนาคม 2567 6 มีนาคม 2568
48 12010001/2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรษาเวชภัณฑ์ ที่อยู่ : 136 ม.4 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
เบอร์โทรศัพท์ : 054-430841
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 092-4793998
นำเข้า เครื่องชั่ง เครื่องชั่งอัตโนมัติ 7 มีนาคม 2567 6 มีนาคม 2568
49 24010001/2567 นาง สีแพร ตาบุดดา ที่อยู่ : 87 ม.10 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0883563406
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 4 มีนาคม 2567 3 มีนาคม 2568
50 00010035/2567 บริษัท คัซโตโม กิฟท์ จำกัด ที่อยู่ : 399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ห้องเลขที่ 3368 ชั้นที่ 33 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 062-3895594 , 086-8893678
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 4 มีนาคม 2567 3 มีนาคม 2568
12345678910...