ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัด

หน้าหลัก / ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัด

ค้นหา

ชื่อผู้ประกอบการ :
ประเภทหนังสือ :
จังหวัด :
อำเภอ :
ตำบล :
ประเภทเครื่อง :
ค้นหาข้อมูล

จำนวน 3762 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือรับรองฯชื่อบริษัทที่อยู่ประเภทหนังสือประเภทเครื่องชนิดวันที่แจ้งประกอบธุรกิจวันที่หมดอายุ
1 00010172/2566 บริษัท เอสทูอินโนเวชั่น จำกัด ที่อยู่ : 53/281 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0917248548
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งอัตโนมัติ 29 กันยายน 2566 28 กันยายน 2567
2 00010171/2566 บริษัท เอสทูอินโนเวชั่น จำกัด ที่อยู่ : 53/281 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0917248548
นำเข้า เครื่องชั่ง เครื่องชั่งอัตโนมัติ 29 กันยายน 2566 28 กันยายน 2567
3 00010169/2566 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่อยู่ : 85/1-3 ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2246-3835
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
นำเข้า เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 28 กันยายน 2566 27 กันยายน 2567
4 00010170/2566 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่อยู่ : 85/1-3 ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2246-3835
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 28 กันยายน 2566 27 กันยายน 2567
5 00010165/2566 บริษัท เทค-ท็อป เอ็นเจียเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ที่อยู่ : 90/181 ม.15 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1253269
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
นำเข้า เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรน้ำ 21 กันยายน 2566 20 กันยายน 2567
6 00010166/2566 บริษัท เทค-ท็อป เอ็นเจียเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ที่อยู่ : 90/181 ม.15 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1253269
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ขาย เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรน้ำ 21 กันยายน 2566 20 กันยายน 2567
7 15010006/2566 นาย ศักรินทร์ ยุวดี "ยุวดีอะไหล่" ที่อยู่ : 168/1 ม.4 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
เบอร์โทรศัพท์ : 0896441104
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0896441104
ขาย เครื่องวัด เครื่องวัดความยาว 19 กันยายน 2566 18 กันยายน 2567
8 15010005/2566 นาย ศักรินทร์ ยุวดี "ยุวดีอะไหล่" ที่อยู่ : 168/1 ม.4 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
เบอร์โทรศัพท์ : 0896441104
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0896441104
ขาย เครื่องตวง เครื่องตวงของเหลว 19 กันยายน 2566 18 กันยายน 2567
9 15010004/2566 นาย ศักรินทร์ ยุวดี "ยุวดีอะไหล่" ที่อยู่ : 168/1 ม.4 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
เบอร์โทรศัพท์ : 0896441104
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0896441104
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 19 กันยายน 2566 18 กันยายน 2567
10 00010164/2566 บริษัท สุพรรณฮาร์ดแวร์ เอสพี แมชชินเนอรี่ จำกัด ที่อยู่ : 178/1 ถ.ประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เบอร์โทรศัพท์ : 029126400
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ขาย เครื่องวัด เครื่องวัดความยาว 19 กันยายน 2566 18 กันยายน 2567
11 00010162/2566 บริษัท เอสคอร์ป จำกัด ที่อยู่ : 88 อาคารเอ ชั้น 3 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ : 024465656
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
นำเข้า เครื่องวัด เครื่องวัดความยาว 15 กันยายน 2566 14 กันยายน 2567
12 00010163/2566 บริษัท เอสคอร์ป จำกัด ที่อยู่ : 88 อาคารเอ ชั้น 3 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ : 024465656
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ขาย เครื่องวัด เครื่องวัดความยาว 15 กันยายน 2566 14 กันยายน 2567
13 00010161/2566 นางสาวนิมิตดี ขจิตจันทรพัฒน์ ที่อยู่ : 1053/22 ม.4 ซ.เอกชัย 95 แยก 2 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0984619000
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 14 กันยายน 2566 13 กันยายน 2567
14 28010003/2566 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรเจริญ1991 ที่อยู่ : 199/1 ม.5 ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 099-1877032
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 12 กันยายน 2566 11 กันยายน 2567
15 22010003/2566 บริษัท อุดรเครื่องชั่ง จำกัด ที่อยู่ : 888/134 ม.6 ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ : 0934566978
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0934566978
ซ่อม เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 11 กันยายน 2566 10 กันยายน 2567
16 22010002/2566 บริษัท อุดรเครื่องชั่ง จำกัด ที่อยู่ : 888/134 ม.6 ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ : 0934566978
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0934566978
ผลิต เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 11 กันยายน 2566 10 กันยายน 2567
17 22010004/2566 บริษัท อุดรเครื่องชั่ง จำกัด ที่อยู่ : 888/134 ม.6 ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ : 0934566978
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0934566978
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 11 กันยายน 2566 10 กันยายน 2567
18 00010158/2566 บริษัท เค แอล วาย เอฟ แอนด์ บี จำกัด ที่อยู่ : 889 ม.1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0981473160
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 6 กันยายน 2566 5 กันยายน 2567
19 00010156/2566 บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด ที่อยู่ : 12 ซ.พระรามที่ 2 ซอย 42 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ : 028984534
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
นำเข้า เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 6 กันยายน 2566 5 กันยายน 2567
20 00010157/2566 บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด ที่อยู่ : 12 ซ.พระรามที่ 2 ซอย 42 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ : 028984534
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 6 กันยายน 2566 5 กันยายน 2567
21 00010159/2566 บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์ แอนด์ แล็บอินสทรูเม้นท์ จำกัด ที่อยู่ : 98 ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2184-4005
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
นำเข้า เครื่องตวง เครื่องตวงของเหลว 6 กันยายน 2566 5 กันยายน 2567
22 00010160/2566 บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์ แอนด์ แล็บอินสทรูเม้นท์ จำกัด ที่อยู่ : 98 ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2184-4005
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ขาย เครื่องตวง เครื่องตวงของเหลว 6 กันยายน 2566 5 กันยายน 2567
23 16010003/2566 นาย เสกสรรค์ จรรยา ที่อยู่ : 151/1 ม.3 ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0844917857
ให้บริการ เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 6 กันยายน 2566 5 กันยายน 2567
24 04010001/2566 บริษัท เดอะ ซัมเมอร์ จำกัด ที่อยู่ : 94 ม.3 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0988383895
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 5 กันยายน 2566 4 กันยายน 2567
25 04010002/2566 บริษัท เดอะ ซัมเมอร์ จำกัด ที่อยู่ : 94 ม.3 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0988383895
นำเข้า เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 5 กันยายน 2566 4 กันยายน 2567
26 00010153/2566 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.แอล.ที.เอ็นเตอร์ไพรส์ ที่อยู่ : 642 ซ.เพชรเกษม 63 แยก 1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 02-8017495
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 28 สิงหาคม 2566 27 สิงหาคม 2567
27 00010152/2566 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.แอล.ที.เอ็นเตอร์ไพรส์ ที่อยู่ : 642 ซ.เพชรเกษม 63 แยก 1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 02-8017495
นำเข้า เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 28 สิงหาคม 2566 27 สิงหาคม 2567
28 00010155/2566 บริษัท อัลแวค(ไทยแลนด์) จำกัด ที่อยู่ : 110/6 ม.13 ซ.25/2 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7388883
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ขาย เครื่องวัด มาตรวัดมวลโดยตรง 29 สิงหาคม 2566 28 สิงหาคม 2567
29 00010154/2566 บริษัท อัลแวค(ไทยแลนด์) จำกัด ที่อยู่ : 110/6 ม.13 ซ.25/2 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7388883
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
นำเข้า เครื่องวัด มาตรวัดมวลโดยตรง 29 สิงหาคม 2566 28 สิงหาคม 2567
30 13010002/2566 นาย ณัฐวิทย์ แสงประภานันท์ ที่อยู่ : 29 ม.2 ถ.วรนคร ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 096-7989945
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 28 สิงหาคม 2566 27 สิงหาคม 2567
31 12010001/2566 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคนชิเทรดดิ้ง ที่อยู่ : 149 ม.2 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0853941973
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 24 สิงหาคม 2566 23 สิงหาคม 2567
32 00010151/2566 นางขวัญดาว มาฆะสวัสดิ์ ที่อยู่ : 289/1114 ซ.สุขุมวิท 77 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0979464449
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 24 สิงหาคม 2566 23 สิงหาคม 2567
33 11010004/2566 บริษัท เจริญดีมีทรัพย์ จำกัด ที่อยู่ : 198/1 ม.3 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 097-9750418
ให้บริการ เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 5 กรกฎาคม 2566 4 กรกฎาคม 2567
34 41010007/2566 บริษัท ซูพคอน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ที่อยู่ : 99/49-50 ถ.ทางหลวงแผ่นดินสาย 36 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
เบอร์โทรศัพท์ : 0922466378
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0922466378
ขาย เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรของเหลว 21 สิงหาคม 2566 20 สิงหาคม 2567
35 41010005/2566 บริษัท ซูพคอน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ที่อยู่ : 99/49-50 ถ.ทางหลวงแผ่นดินสาย 36 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
เบอร์โทรศัพท์ : 0922466378
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0922466378
นำเข้า เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรของเหลว 21 สิงหาคม 2566 20 สิงหาคม 2567
36 00010150/2566 บริษัท โกลโฟล อินสตรูเมนท์ จำกัด ที่อยู่ : 115/70 ซ.เทิดราชัน 45 ถ.เทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 063-3832229
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ,เครื่องชั่งอัตโนมัติ,ตุ้มน้ำหนัก 17 สิงหาคม 2566 16 สิงหาคม 2567
37 00010149/2566 นางสาวจันทิรา ไชยป้อง ที่อยู่ : 59/101 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0955716694
ซ่อม เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรของเหลว,มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม 16 สิงหาคม 2566 15 สิงหาคม 2567
38 00010128/2566 บริษัท พีเอฟเอ็ม เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ที่อยู่ : 999/77 ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 021151710
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ซ่อม เครื่องชั่ง เครื่องชั่งอัตโนมัติ 27 กรกฎาคม 2566 26 กรกฎาคม 2567
39 00010129/2566 บริษัท พีเอฟเอ็ม เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ที่อยู่ : 999/77 ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 021151710
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
นำเข้า เครื่องชั่ง เครื่องชั่งอัตโนมัติ 27 กรกฎาคม 2566 26 กรกฎาคม 2567
40 00010130/2566 บริษัท พีเอฟเอ็ม เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ที่อยู่ : 999/77 ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 021151710
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : -
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งอัตโนมัติ 27 กรกฎาคม 2566 26 กรกฎาคม 2567
41 00010145/2566 บริษัท ทีจี ทูลส์ เทรดดิ้ง จำกัด ที่อยู่ : 399 ห้อง SN24 ชั้น 2 ถ.วรจักร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์ : 022252331
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 022252331
นำเข้า เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 10 สิงหาคม 2566 9 สิงหาคม 2567
42 00010146/2566 บริษัท ทีจี ทูลส์ เทรดดิ้ง จำกัด ที่อยู่ : 399 ห้อง SN24 ชั้น 2 ถ.วรจักร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์ : 022252331
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 022252331
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 10 สิงหาคม 2566 9 สิงหาคม 2567
43 00010147/2566 บริษัท ทีจี ทูลส์ เทรดดิ้ง จำกัด ที่อยู่ : 399 ห้อง SN24 ชั้น 2 ถ.วรจักร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์ : 022252331
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 022252331
นำเข้า เครื่องวัด เครื่องวัดความยาว 10 สิงหาคม 2566 9 สิงหาคม 2567
44 00010148/2566 บริษัท ทีจี ทูลส์ เทรดดิ้ง จำกัด ที่อยู่ : 399 ห้อง SN24 ชั้น 2 ถ.วรจักร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์ : 022252331
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 022252331
ขาย เครื่องวัด เครื่องวัดความยาว 10 สิงหาคม 2566 9 สิงหาคม 2567
45 00010143/2566 บริษัท อินส์แมนเทค จำกัด ที่อยู่ : 22/82 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 72 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ : 0863746747
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0816360893
นำเข้า เครื่องวัด มาตรวัดก๊าซที่มีสถานะเป็นไอ 10 สิงหาคม 2566 9 สิงหาคม 2567
46 00010144/2566 บริษัท อินส์แมนเทค จำกัด ที่อยู่ : 22/82 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 72 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ : 0863746747
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0816360893
ขาย เครื่องวัด มาตรวัดก๊าซที่มีสถานะเป็นไอ 10 สิงหาคม 2566 9 สิงหาคม 2567
47 25010006/2566 นาย บุรินธรณ์ เศษจันทร์ ที่อยู่ : 62 ม.3 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7359537
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 080-7359537
ขาย เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 10 สิงหาคม 2566 9 สิงหาคม 2567
48 25010005/2566 นาย บุรินธรณ์ เศษจันทร์ ที่อยู่ : 62 ม.3 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7359537
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 080-7359537
ซ่อม เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 10 สิงหาคม 2566 9 สิงหาคม 2567
49 15010003/2566 นาย ธวัชชัย รัตนมณี ที่อยู่ : 53 ม.11 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
เบอร์โทรศัพท์ : 0817075798
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0817075798
ขาย เครื่องวัด มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม 10 สิงหาคม 2566 9 สิงหาคม 2567
50 00010137/2566 บริษัท ทิพย์ธนาพร จำกัด ที่อยู่ : 46 ซ.บางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3619035
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 02-3619035
นำเข้า เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ 8 สิงหาคม 2566 7 สิงหาคม 2567
12345678910...