เครื่องชั่ง

หน้าหลัก / เครื่องชั่ง

การใช้บริการด้านเครื่องชั่ง

ชนิดของเครื่องชั่ง
ชนิดของเครื่องชั่งที่ให้บริการ เครื่องชั่งรถยนต์ , เครื่องชั่งทอง , เครื่องชั่งสปริง , เครื่องชั่งดิจิทัล , เครื่องชั่งน้ำหนักตัวบุคคล , เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อน , เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดความสู่ง , เครื่องชั่งในครัวเรือน , เครื่องชั่งทรงกระบอก , ตุ้มน้ำหนัก , อะไหล่เครื่องชั่ง , อุปกรณ์เครื่องชั่ง เป็นต้น
การประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด
   การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต นำเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด และ การให้บริการชั่ง ให้ติดต่อพนักงาน
   เจ้าหน้าที่ ณ สำนักชั่งตวงวัด ศูนย์ชั่งตวงวัด หรือสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ที่มีอำนาจในจังหวัดที่สถานที่ประกอบธุรกิจตั้งอยู่
   โดยมีขั้นตอนดังนี้
การขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนเองผลิตหรือซ่อม การขออนุญาตนำเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากร การตรวจสอบความเที่ยง เครื่องชั่ง ตุ้มน้ำหนัก แบบมาตราเครื่องชั่ง และตุ้มน้ำหนัก การตรวจให้คำรับรองเครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนัก การขอยกเว้นการให้คำรับรอง เครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนัก