ห้องปฏิบัติการทางมวล เปิดรับสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก พิกัด 1000 กิโลกรัม Class M1

ห้องปฏิบัติการทางมวล เปิดรับสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก พิกัด 1000 กิโลกรัม Class M1จำนวนผู้เข้าชม : 395