ปิดปรับปรุงห้องปฏิบัติการมวลใหญ่

ประกาศ ปิดห้องปฏิบัติการมวลใหญ่
เพื่อปรับปรุงตามโครงการปรับลปรุงยกระดับห้องปฏิบัติการทางมวลขนาดใหญ่ 
งบประมาณปี พ.ศ. 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564จำนวนผู้เข้าชม : 624