ประกาศปิดห้องปฏิบัติการความยาวชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2562

 

 

 

 

 

ประกาศ

ปิดรับสอบเทียบเครื่องวัดความยาว

ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2562 จนกว่าเครื่องจะซ่อมเสร็จ

     เนื่องจากเครื่องวัดความยาว Linear Encoder ที่ใช้เป็นแบบมาตราในการสอบเทียบบรรทัดตรง, สายแถบโลหะและสายแถบโลหะประกอบลูกดิ่ง ในห้องปฏิบัติการความยาวชำรุดจึงต้องปิดรับสอบเทียบเครื่องวัดความยาวชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ทั้งนี้หากดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จกลุ่มมาตรฐานเครื่องตวงและเครื่องวัดจะประกาศให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์สำนักงานกลางชั่งตวงวัด www.cbwmthai.org

 

 

กลุ่มมาตรฐานเครื่องตวงและเครื่องวัด

                                                                                                                                                                กองชั่งตวงวัด

                                                                                                                                                                1 มี.ค. 2562จำนวนผู้เข้าชม : 1185