ประกาศรับสมัคร "ลูกจ้างนักวิชาการชั่งตวงวัด" 1 นาย ด่วน!

 

 กลุ่มมาตรฐานเครื่องตวงและเครื่องวัด กองชั่งตวงวัด มีความประสงค์รับสมัคร "ลูกจ้างนักวิชาการชั่งตวงวัด"  จำนวน 1 นาย  ด่วน!    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือ เคมี  เพื่อปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ระบบประกันคุณภาพ ISO 17025   ผู้มีความประสงค์สมัครงานให้ยื่นประวัติย่อ (Resume),สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) มายัง E-Mail : cbwm.gom@gmail.com  หรือ FAX. 02 547 4342   ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562จำนวนผู้เข้าชม : 863