เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม “หลักสูตรการตรวจสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการสำหรับหน่วยตรวจสอบเพื่อการให้คำรับรองของพนักงานเจ้าหน้าที่” (ภาคทฤษฎี)

 จำนวนผู้เข้าชม : 162