รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการ Outsource งานชั่งตวงวัดจำนวนผู้เข้าชม : 360