ภาพกิจกรรม

กองชั่งตวงวัด ส่วนสินค้าหีบห่อ

กองชั่งตวงวัด ร่วมกับ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ถ่ายทำรายการ "ไม่ใช่เล่นๆ" การตรวจสอบสินค้าหีบห่อและสินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย Thailand Quantity mark ณ ห้างสรรพสินค้า Makro สาขาบางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564


จำนวนผู้เข้าชม : 1294