ภาพกิจกรรม

รับมอบถุงยังชีพ จากกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน

1 มีนาคม 2564 เวลา 14.50 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รับมอบถุงยังชีพ จากกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน นำมามอบให้ ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแจกจ่ายให้ผู้เข้ารับการกักตัวในโรงพยาบาลสนามต่อไป


จำนวนผู้เข้าชม : 356