ภาพกิจกรรม

สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 3 แพร่

1 พค. 2562 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 3 แพร่ ออกตรวจสอบเครื่องชั่งตามร้านค้าขายผลไม้ริมทางในเขตอำเภอเมืองฯ ผลการตรวจจำนวน 14รายถูกต้อง 25 เครื่อง เหตุการณ์ปกติ


จำนวนผู้เข้าชม : 154