ภาพกิจกรรม

สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด

7 พค. 2562 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด ออกตรวจสอบเครื่องชั่งรถเร่ขายผลไม้ริมทางถนนรอบเมือง (บายพาส) อ.เมืองฯ จำนวน 11 ราย เครื่องชั่งถูกต้อง 17 เครื่อง ราคาทุเรียนวันนี้มีการปรับราคาขึ้นอีกประมาณ กก.ละ 10-15 บาท เหตุการณ์ทั่วไปปกติ


จำนวนผู้เข้าชม : 147